Η αποστολή μας

"Ενημερώνουμε τους ανθρώπους σε κάθε ήπειρο ανά τον κόσμο για τα υπέροχα προϊόντα από τη LAVYLITES".

"Βοηθάμε τους ανθρώπους να δημιουργήσουν το δικό τους δίκτυο και μέσα από αυτό να καταφέρουν να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι".

Οι αρχές μας

Είμαστε ειλικρινείς και τίμιοι σε αυτό που κάνουμε και διευθύνουμε την επιχείρηση μας  με βάση τις ηθικές αρχές και τον εφαρμόσιμο νόμο.


Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και είμαστε ανοιχτοί και ειλικρινείς με τον καθένα.


Η συνεργασία και η ομαδικότητα μας είναι βασισμένες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και σε μια προθυμία για να ακούμε.


Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον ανεξάρτητα από το φύλο, από που ερχόμαστε, την καταγωγή, τη θρησκεία και την εθνικότητα.


Είμαστε ανοιχτοί στις ιδέες και στις ανάγκες των άλλων, ανταλλάσσουμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας και αφιερώνουμε χρόνο στην επικοινωνία σε προσωπικό επίπεδο.


Οι κοινές αξίες και οι στόχοι της ομάδας μας είναι πιο σημαντικά από το προσωπικό συμφέρον και διαμορφώνουν τη βάση της συνεργασίας και της ομαδικότητας μας.